Pregled galerija

UNIERZITET PIM - PREDAVANJE O MIROVNOM SPORAZUMU

Fotograf: Zipa Photo
Banja Luka | 22.11.2022. 5

22. 11. 2022. Banja Luka - Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment u Banja Luci organizovao je predavanje "21. novembar - Dan potpisivanja Mirovnog sporazuma u BiH" za profesore, studente i ostale na Univerzitetu. Predavanje su održali prof. dr Miloš šolaja, adovakti i i pravnici - aktivni učesnici u političkom životu Milan Petković i Ognjen Tadić. U ime organizatora predavanja rektor prof. dr Dragan Đukaonović i prorektor prof. dr Mladen Ivić uručili su predavačima zahvalniuce. (ZIPAPHOTO/Ljubica Janjetović)

PRIJAVITE SE NA
NAŠ NEWSLETTER