Pregled galerija

STUDENTSKI POKLON FPN

Fotograf: Miloš Šolaja
Banja Luka | 14.01.2022. 4

Banja Luka, 14. januar 2022 - Studenti četvrte godine Odsjeka politikologija na Fakultetu političkih nauka Banja Luka poklonili su Fakultetu foto-portret Petra Kočića i repliku slike "Car Dušan u Dubrovniku". U ime studenata eksponate je postaivio student čletvrte godine Radoš Vuković (ZIPAPHOTO/Miloš Šolaja)

PRIJAVITE SE NA
NAŠ NEWSLETTER