Pregled galerija

RAVNOPRAVNO RAZLIČITI

Fotograf: Borislav Zdrinja
Banja Luka | 07.07.2021. 24

U parku Petar Kočić u Banjoj Luci danas je održan jedinstven događaj koji ima za cilj da upozna građane sa kojim poteškoćama se susreću osobe sa invaliditetom u
svakodnevnom životu. gde su upriličeni sadržaji koji će biti koncipirani na interakciju sa građanima na način da će direktno komunicirati izazove sa kojima se osobe sa invaliditetom suočavaju u svakodnevnom funkcionisanju i jasno ilustrirati činjenicu da li su osobama sa invaliditetom pružene iste mogućnosti. Zagovaračka kampanja “Ravnopravno-različiti” se provodi u okviru projekta “Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana” koji finansira Evropska unija, a provodi Organizacija amputiraca UDAS u partnerstvu sa Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i Udruženjem građana “Nešto Više”. Nakon događaja u Banja Luci, zagovaračka kampanja će se održati u Bijeljini, Tuzli, Sarajevu i Trebinju. (ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja)

PRIJAVITE SE NA
NAŠ NEWSLETTER