Pregled galerija

POČETAK NASTAVA NE FAKULTETU POLITIČKIH NAUKA

Fotograf: Miloš Šolaja
Banja Luka | 05.10.2021. 6

Banja Luka, 5. oktobar 2021 - Početak nastave na Fakultetu političkih nauka Banja Luka Univerziteta u Banja Luci započeo je svečanim prijemom studenata prve godine - brucoša. Prijem je u stvari uvodno predavanje na kojem su u amfiteatru Fakulteta studentima obratili dekanica Ranka Perić - Romić, prodekani, rukovodioci sva četiri studijska nprograma i predstavnici studentskih organizacija. (ZIPAPHOTO/Miloš Šolaja)

PRIJAVITE SE NA
NAŠ NEWSLETTER